Pakiet podstawowy

W ramach pakietu podstawowego, prócz serca i pasji wkładanych w projekt, oferuję:

  • spotkanie, w ramach którego podpisujemy umowę wykonania projektu oraz rozmawiamy o wizji projektowanej przestrzeni; podczas takiego spotkania dokonuję także szczegółowych pomiarów
  • 2 lub 3 (jeśli to możliwe) warianty funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni (rzuty z góry)
  • rozmowę o przygotowanych wariantach, wprowadzenie ewentualnych modyfikacji
  • przygotowanie finalnej wersji układu funkcjonalnego przestrzeni w postaci dokumentacji technicznej zawierającej zwymiarowane rzut z góry oraz kłady ścian zagospodarowanych przestrzennie.

Cena

Przestrzeń do zaprojektowania

500 zł / projekt

Do 8m2

60 zł / m2

9-60m2

55zł/m2

60-90m2

50zł/m2

Powyżej 90m2